Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок

Самые важные аспекты в статье: "Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок". Здесь полностью описана тематика и информация предоставлена в удобном виде. В любой момент можно задать вопрос дежурному юристу.

Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок

Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок

м. _______________ «__»___________ 20__ р. «__»__________ 20__ г. ___________________ Залиште коментар, і ми виправимо недоліки.

Без комментария оценка не будет учтена!

Від вашої активності якість документів зростатиме. Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок.

Як написати розписку

Розписки прийнято писати, коли відбувається передача грошей у борг, щоб надалі не виникло різних непорозумінь.

Розглянемо основні моменти, які варто врахувати при написанні розписки в отриманні грошей.

Розписка пишеться від руки. Суб’єкт, що займає гроші повинен написати розписку від руки, одного підпису буде недостатньо, особливо якщо ви звернетеся в суд, і там проведуть графологічну експертизу. Розписка пишеться в двох примірниках, по одному для кожної сторони. Таким чином ви будете мати у себе на руках оригінал з підписами кожної зі сторін.

Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок

Розписка – це документ, що засвідчує отримання чого-небудь.

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови (1970—1980) 1. Дія за значенням розписати, розписувати 1—3.

2. Документ з підписом, який засвідчує одержання чого-небудь.

— Завтра зранку підемо до волості.

Писар напише нам розписку, а я вам заплачу по тій розписці гроші, — сказав Мотуз (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 200).

Відповідно до ст. 545 Цивільного кодексу України: «Підтвердження виконання зобов’язання»: 1.

Гроші в борг

Сьогодні я розповім вам, як скласти розписку про передачу (отримання) грошей, для чого і в яких випадках це потрібно.

Вже довгий час стаття від приватного особи під розписку займає друге місце в Топі найбільш переглядаються і перше місце за кількістю коментарів на сайті, що говорить про те, наскільки затребувані подібні операції. Однак, є ситуації, в яких договір позики оформляти недоцільно і неправильно: у цьому випадку обов’язково скласти розписку про передачу грошей. Розглянемо приклади таких ситуацій: В попередній статті я писав про те, як повернути гроші в борг по розписці і без розписки, так от, розписка дає набагато більш суттєві важелі тиску на людину, і повернути кошти при її наявності шансів набагато більше, ніж при її відсутності.

Отже, сподіваюся, я переконав вас, що розписка про передачу грошей просто необхідна.

Як правильно складається розписка про повернення боргу?

Це документ, що засвідчує в письмовій формі факт отримання грошових коштів, матеріальних цінностей, документів, а також виконання певних зобовязань.

Практика написання розписок частіше здійснюється при передачі в борг грошових коштів, при оформленні угод купівлі-продажу, при передачі матеріальних цінностей на зберігання. Варто відзначити, що розписка про повернення боргу є достатньою підставою для його стягнення.

У разі необхідності цей документ можна використовувати при судовому розгляді.

Необхідною умовою є грамотне складання даного документа про отримання грошей в борг.

Розписка (зразок)

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.

Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити: назва документа, текст (обов’язково вказати паспортні дані), дата, підпис, свідки (за необхідності). Відповідно до ст. 545 Цивільного кодексу України: “Підтвердження виконання зобов’язання”: 1.

Прийнявши виконання зобов’язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. 2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його боржникові.

Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок

Правильно написана розписка захистить права як позичальника, так і позикодавця. про отримання грошей за договором позики, укладеного в усній формі Скажіть будь ласка ,я хочу взяти в сусідки квартиру під виплату,половину суми я їй даю а половину буду віддавати частинами.Тому хочемо написати розписки . порадьте як краще оформити розписку.

Чи принципово важливо при вирішенні спору в судовому порядку те, що: 1. Боргова розписка не засвідчена нотаріально і складена без присутності свідків. 2. Сума зазначена тільки буквами.

3. В борговій розписці вказані різні суми (за домовленістю сторін), тобто брав одну суму,а повертає меншу.

Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок

Розписка — це документ особистого характеру, що засвідчує факт отримання грошових коштів, документів, майна, вантажу, виконання зобов’язань. На практиці часто зустрічаються випадки написання розписок при передачі грошей у борг, майна на зберігання, при оформленні угод купівлі-продажу.

Грамотно складену розписку можна використовувати при судовому розгляді в разі необхідності.

Пишеться розписка від руки. Бланк розписки містить такі реквізити: Слід зазначити, що експедиторська розписка має спеціальний затверджений бланк.

1. Бєляєв Віктор Іванович, паспорт серії 4** № 574***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.

Львів 17.07.2001 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 47, кв.12. 2. Куніцин Василь Андрійович, паспорт серії 4*** № 48****, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.

Стягнення боргу за розпискою

Наступним реквізитом, які повинні містити в собі боргові розписки, є чітка дата, коли треба повернути борг. Якщо ж цього не зазначити, то можуть виникнути ускладнення у майбутньому. Насамкінець, розписка про отримання грошей повинна містити в себе підписи сторін.

Якщо ж документ було складено у присутності свідки, то доцільно мати на розписці і їх автографи. Зразок розписки, що ми наводимо, є найкращим варіантом, але боргова розписка може бути складена і у довільній формі, із обов’язковим вказанням певних даних.

Читайте так же:  Как деить ипотечную квартиру при разводе

Расписка о получении денежных средств образец за земельный участок пай

Расписка в получении денежных средств

Расписка в получении денежных средств – это документ, являющийся подтверждением их передачи заемщику кредитором. Документ находится у последнего до момента исполнения заемщиком обязательств по возврату долга. Расписка в получении денежных средств может быть заменена иным долговым документом, договором займа, например, который возвращается заемщику в случае погашения долга, или быть его дополнением.

Если по исполнению обязательств должником кредитор не может вернуть ему расписку, он обязан составить иной документ, подтверждающий факт возвращения долга. В случае отказа кредитора в возвращении заемщику долгового документа в момент окончательного исполнения им долговых обязательств, должник имеет право не исполнять их или исполнять частично. Кредитор в таком случае считается виновным в несвоевременном принятии долга. Расписка должна быть написана заемщиком собственноручно и содержать следующую информацию:

 • паспортные данные;
 • сумму долга, указанную цифрами и прописью.

В расписке также может быть предусмотрена выплата процентов за пользование денежными средствами кредитора. В случае, если размер процентов при составлении документа указан не был, для расчета берется действующая ставка рефинансирования, установленная Центральным банком.

Расписка в получении денег за земельный участок

Расписка в получении денег за земельный участок или Расписка в получении денег за земельный участок и жилой дом – это необходимый документ при заключении сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома, подтверждающий факт получения продавцом земельного участка и жилого дома, денежных средств от покупателя в полном объеме.

Как написать расписку в получении денег за земельный участок и жилой дом?

Данная расписка пишется продавцом земельного участка и жилого дома собственноручно в присутствии покупателя. Заполняется синей ручкой, без исправлений, помарок и ошибок.

Текст расписки в получении денежных средств за земельный участок и жилой дом содержит следующие данные:

 • наименование документа – Расписка в получении денег
 • сначала указывают ФИО полностью
 • паспортные данные
 • адрес регистрации продавца и покупателя
 • полный адрес земельного участка и жилого дома за который вносятся деньги
 • пишется сумма переданных денежных средств – числом и в скобках прописью
 • место (город) составления расписки (указывается по желанию)
 • ФИО и личная подпись продавца земельного участка и жилого дома

Расписка не подлежит обязательному заверению у нотариуса.

Расписка в получении денег.

г. Москва «____» _________ 2017 г.

проживающий по адресу: ________________________________________

даю расписку в том, что получил (а) денежные средства

в сумме ________________________________________________рублей

от гр-на _____________________________________________________

в качестве расчёта за земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: ____________________________________________________________

[2]

Деньги мною получены полностью, претензий к оплате не имею.

Стоимость земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу:_______________________рублей, окончательная и изменению не подлежит. В случае признания судом сделки купли-продажи недействительной по моей вине, обязуюсь возвратить указанную выше денежную сумму полностью. Обязуюсь также не требовать возврата мне вышеуказанного земельного участка и жилого дома по любым основаниям до полного возврата указанных сумм и компенсации ущерба, причинённого покупателю.

Текст настоящей расписки составлен и подписан мной, собственноручно.

Составлено в одном экземпляре. Копия настоящего документа недействительна.

___________________________________ _________ (подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество – полностью)

Подписи сторон с расшифровкой:

– Как правильно оформить –

Для правильного оформления и регистрации недвижимости необходимо подготовить и собрать пакет документов.

Копирование материалов сайта разрешено только при условии наличия обратной ссылки на сайт.

Розписка про отримання грошей — як нотаріально оформити документ про позику

Коли ви даєте солідну позику, то краще всього отримати гарантію від людини, що та її поверне. У цьому випадку прийде на допомогу вірно сформована розписка про отримання грошей, що має юридичну силу. Як вона виглядає, якими правилами слід користуватися при оформленні папери, корисно буде знати кожному.

Що таке боргова розписка в отриманні грошових коштів

Розписка про отримання грошових коштів — це діловий папір про передачу певної суми однією людиною іншій. Її пише від руки той, хто бере борг, віддає той, хто зайняв. Такий факт дозволить кредитору при спірних ситуаціях звернутися в судовому порядку з метою вимоги свого майна назад. Юристи радять оформляти розписки про отримання грошей від 10 тисяч рублів, але за вашим бажанням, сума може бути будь-якою.

Як написати розписку

Правильна розписка про отримання грошей робиться письмово, краще її складати власноруч. У формі необхідно написати наступні типові відомості:

 • назва документа;
 • ПІБ, інформація з паспорта кожної сторони, місце реєстрації;
 • за бажанням вказуються дати народження, контактні телефони;
 • розмір позики в цифрах, словами;
 • слова, що позичальник зобов’язується виплатити позику вчасно (краще вказати конкретну дату повернення коштів позичальником);
 • за бажанням ставиться місце укладення угоди;
 • обов’язково вказується дата укладення, ставляться підписи сторін;
 • для гарантованого повернення капіталу краще вказати свідків, у яких також взяти дані паспорта, попросити, щоб вони розписалися.

При стандартному шаблоні виходить, що ви передаєте суму в оренду. Але можна вказати в документі про борг з відсотками, прописати % від суми і період їх нарахування. Тоді до основного тексту буде приписана рядок з виплатою певних відсотків за кожну добу прострочення. Цей рядок можна вказати і якщо ви даєте кошти без відсотків, але хочете додатково підстрахуватися.

Існують готові бланки зобов’язань, які можна знайти в інтернеті у відповідності з вашою ситуацією. Тоді оформлення стане ще простіше, тому що можна буде просто завантажити форму для заповнення, внести всю необхідну інформацію і передати кредиторові. Такий варіант буде простим, зручним, допоможе врахувати всі необхідні нюанси і специфічні умови.

Приклад розписки

Розписка про позику грошових коштів може приймати наступний шаблон: «Я, ПІБ позичальника, серія, номер паспорта, ким, коли він був виданий, місце реєстрації, фактична адреса проживання, взяв позику від ПІБ кредитора, ті ж самі факти, сума цифрами (літерами) на період до дати цифрами (словами). Місто, день укладення, підписи, свідки: ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, розпису».

Читайте так же:  Претензия в ресторан образец

При вказівці свідків збільшується шанс повернути борг у судовому порядку. Для ще більшої підстраховки можна скористатися послугою нотаріального посвідчення, але це роблять рідко, коли великий капітал або позичальник ненадійний. Тоді до документа про борг складається ще і договір позики, після чого нотаріус вас прийме, запевнивши обидва документа.

Зразок розписки в одержанні грошових коштів за квартиру

Розписка про передачу грошових коштів оформляється продавцем при здійсненні покупки нерухомості, в ній пишеться наступне:

 • назва документа;
 • ПІБ, інформація з паспортів сторін, їх місця реєстрації, фактичного місця проживання;
 • вказується номер договору про купівлю нерухомості, описується квартира – адресу, житлова, загальна площа;
 • позика вказується числом, прописом;
 • місце, день укладення, підписи сторін, свидетельская інформація, розпису;
 • боргове зобов’язання пишеться на паперовому аркуші формату А4;
 • якщо у продавця є печатка, то її теж слід поставити;
 • потрібно вказати, що оплату проведено повністю, без залишку, скарг у сторін немає.

За автомобіль

Зразок розписки про отримання грошей при продажу автомашини оформляється продавцем, у ній прописуються наступні факти:

 • найменування документа;
 • ім’я, прізвище, по батькові, дані паспорта сторін, їх місця реєстрації, фактичного місця проживання;
 • об’єкт купівлі – модель автомобіля, ідентифікаційний номер;
 • передана оплата або завдаток числом, словами;
 • місто складання, день укладення, підписи сторін, свидетельская інформація, розпису;
 • боргове зобов’язання пишеться на паперовому аркуші формату А4;
 • вказати, що оплата здійснена повністю.

Щоб оформити факт прийому грошової суми за придбаний гараж, потрібно скласти документ, що містить дані:

 • назва документа;
 • ім’я, прізвище, по батькові, дані паспорта сторін, їх місця реєстрації, фактичного місця проживання;
 • об’єкт купівлі – гараж, місце знаходження та площа;
 • отримана оплата цифрами, прописом;
 • місце, день укладення, підписи сторін, свидетельская інформація, розпису;
 • боргове зобов’язання пишеться на паперовому аркуші формату А4;
 • необхідно відзначити, що оплата здійснена повністю, продавець не має претензій до покупця.

Як написати в Україні розписку: зразок і правила написання

Зміст статті (натисніть щоб перейти до потрібного розділу):

Коротко на тему розписок

Розписка – це документ, який фіксує взаємовідносини між двома або більшою кількістю осіб в будь-якій сфері. Найчастіше вона посвідчує позику грошових коштів. Правильно складений документ може бути прийнятий в суді як доказ. Однак потрібно розуміти, що юридична сила розписки повністю залежить від її грамотного складання.

За призначенням вони поділяються на кілька основних видів:

 • розписка про отримання коштів;
 • про отримання документів;
 • про відсутність претензій;
 • про отримання аліментів.

Як писати розписку про отримання коштів

Що робити, коли у вас просять гроші в борг? Кращою страховкою для вас в такому випадку буде розписка про отримання коштів.

Але слід пам’ятати, що надання грошей під розписку не є панацеєю від недобросовісних боржників. Тільки ваша грамотність і передбачливість при їх передачі зможе вам допомогти.

Чи є розписка юридичним документом

За своєю суттю це письмове підтвердження передачі грошей від однієї особи до іншої. Більш того, при правильному складанні розписка також посвідчує особистість боржника, суму переданих коштів, зобов’язання їх повернути, строк і відповідальність за невиконання зобов’язання.

Видео (кликните для воспроизведения).

Тому, якщо вам не повертають гроші та ви бажаєте відновити справедливість шляхом звернення до суду, цей документ вам стане у нагоді.

Як стягнути борг на підставі розписки, які основні вимоги до написання боргової розписки встановлені в судовій практиці ви можете ознайомитися на нашому сайті в статті «Як правильно оформити договір позики».

Як грамотно написати розписку про отримання грошей

У цій статті ми лише доповнимо перелік наданих нами рекомендацій.

Розписка про отримання грошей (зразок)

10.02.2019 м. Одеса

Я, Литвяк Іван Іванович, 10 грудня 1986 року народження, паспорт серії КМ №505177, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.05.2002 р., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, б. 45, кв. 87, проживаю за тією ж адресою, 10 лютого 2019 року одержав в борг від Пащенко Ігоря Петровича, 29 квітня 1982 року народження, паспорт серії СМ №442945, виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 11.08.1998 р., зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Глушко, б. 12, кв. 3, проживає за тією ж адресою, грошові кошти в сумі 3600 грн 00 коп. (три тисячі шістсот гривень 00 копійок) для сплати відсотків по кредиту. Зобов’язуюся повернути гроші в повному обсязі своєчасно до 15 травня 2019 року. У разі недотримання цього зобов’язуюсь виплатити пеню в розмірі одного відсотка від суми за кожен день прострочення.

10 лютого 2019 року Підпис І.І.Літвяк

Розписка написана в присутності Борзило Ганни Миколаївни (паспорт серії ЕЕ № 244224 виданий Круглівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23 липня 2002 року, яка мешкає за адресою: Україна, м. Харків, пр. Заводський, будинок 10, кв.33), яка підтверджує факт передачі грошей.

Підпис Г. М. Борзило

Як написати розписку про отримання документів

Ви передаєте свої документи іншій особі. І як би ви не довіряли їй, кращою гарантією їх збереження буде складання розписки про отримання документів. На цей час подібна практика не дуже поширена, не зважаючи на те, що має незаперечну перевагу, – у разі втрати документів можна покласти обов’язок їх відновлення на одержувача.

[1]

Для того, щоб вона мала юридичну силу, необхідно грамотно її написати.

Розписка про передачу документів оформлюється в простій письмовій формі в довільній формі на звичайному аркуші паперу або на фірмовому уніфікованому бланку (якщо ви звертаєтеся до державної або комерційної організації).

В тексті розписки необхідно обов’язково вказати інформацію, яка є необхідною для ідентифікації вас і одержувача.

Обов’язково необхідно перерахувати всі документи, які ви плануєте передавати іншій особі, вказати дату передачі, а також строк для їх повернення власнику. Текст обов’язково повинен містити фразу про те, що документи були отримані. Чим детальніше ви їх опишете, тим буде краще. Найчастіше практикується складання таблиць, де вказують вид документа, орган, який його видав, дата видачі, реєстраційний номер, кількість сторінок.

Читайте так же:  Где можно узнать какие документы нужны для оформления загранпаспорта

Цей вид розписки також краще складати від руки – при виникненні суперечок так буде легше довести факт передачі – отримання.

Якщо одержувачем є фізична особа, то в кінці розписки він повинен поставити свій підпис і вказати П.І.Б., якщо ж одержувачем є організація, то такому документу може бути присвоєно реєстраційний номер або ж він завіряється штампом (печаткою) або ж підписом співробітника.

Розписка про отримання документів (зразок написання)

10.02.2019 м. Одеса

Я, Литвяк Іван Іванович 10 грудня 1986 року народження, паспорт серії КМ №505177, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.05.2002 р., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, б. 45, кв. 87, проживаю за тією ж адресою, 10 лютого 2019 року одержав від Пащенко Ігоря Петровича, 29 квітня 1982 року народження, паспорт серії СМ №442945, виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 11.08.1998 р., зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Глушко, б. 12, кв. 3, проживає за тією ж адресою, наступні документи для надання їх в державні установи, а саме:

 1. Договір купівлі-продажу квартири (копія, завірена нотаріально) від 04 липня 2013 року на 2-х аркушах.
 2. Технічний паспорт на квартиру (оригінал) від 23 травня 2008 року, реєстровий номер 503П-2578-523, на 4-х аркушах.

Всього було прийнято два документи на шести аркушах.

Документи передав: ______________ / Пащенко І.П. 10 лютого 2019 року

Документи прийняв: _____________ / Литвяк І.І. 10 лютого 2019 року

Як скласти розписку про відсутність претензій

Розписка про відсутність претензій – це документ, що підтверджує факт відсутності будь-якого роду претензій однієї фізичної або юридичної особи до іншої.

В багатьох випадках вона може виявитися дуже корисною, наприклад, при невеликих ДТП, коли сторона, яка завдала шкоди, відразу ж її компенсувала.

Єдиної форми її написання не існує. Але написати її дуже просто. Знову ж рекомендуємо оформлювати її рукописним текстом, оскільки надалі можуть виникнути різні ситуації, а результатом почеркознавчої експертизи за наявності тільки підпису може стати неможливість встановити приналежність почерку.

Обов’язково повинні бути вказані П.І.Б., паспортні дані та адреси проживання/реєстрації кожної сторони. Текст розписки повинен вказувати на відсутність претензій до іншої сторони. Завершують цей документ підпис і П.І.Б. сторони, що складала цю розписку, і дата його складання.

У разі ДТП також варто описати ситуацію, що склалася, відомості про учасників аварії, включаючи дані їх паспортів та місць проживання, обставини події, факт відсутності претензій щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, характеристики транспортних засобів і отримана сума для відшкодування збитку.

Розписка про відсутність претензій (приклад)

10.02.2019 м. Харків

Я, Литвяк Іван Іванович (10 грудня 1986 року народження, паспорт серії КМ №505177, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.05.2002 р., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, б. 45, кв. 87, проживаю за тією ж адресою, 10 лютого 2019 року отримав від Пащенко Ігоря Петровича (29 квітня 1982 року народження, паспорт серії СМ №442945, виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 11.08.1998 р., зареєстрованого за адресою: м. Одеса, проспект Глушко, б. 12, кв. 3, проживає за тією ж адресою) грошові кошти в розмірі 10 000 грн 00 коп. (десять тисяч гривень 00 копійок). Гроші були отримані як компенсація матеріальної та моральної шкоди, завданої мені та моєму автомобілю (марка, модель, держ. реєстраційний номер, VIN, № двигуна, № кузова, № шасі, колір, ПТС, свідоцтво про реєстрацію, перебуває на обліку) в результаті ДТП, яке сталося 10 лютого 2019 року в м.Харкові, вул. Пушкінська, б. 77. з вини водія автомобіля (марка, модель, держ. реєстраційний номер, VIN, № двигуна, № кузова, № шасі, колір, ПТС, свідоцтво про реєстрацію, перебуває на обліку). Були отримані наступні пошкодження: ______________.

Ніяких претензій до Пащенко Ігоря Петровича не маю. Матеріальні збитки та моральну шкоду відшкодовано повністю. Зобов’язуюсь не пред’являти надалі до Пащенко Ігоря Петровича будь-яких претензій майнового характеру в зв’язку з зазначеним ДТП.

Ця розписка складена при ясному розумі та здоровій пам’яті, без морального і фізичного тиску.

10 лютого 2019 року Підпис І.І. Литвяк

Розписка написана в присутності Борзило Ганни Миколаївни (паспорт серії ЕЕ № 244224 виданий Круглівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23 липня 2002 року, яка мешкає за адресою: Україна, м. Харків, пр. Заводський, будинок 10, кв.33), яка підтверджує факт передачі грошей і відсутності претензій Литвяк І.І. до Пащенко І.П.

Підпис Г. М. Борзило

Як скласти розписку про отримання аліментів

Грамотно складена розписка є своєрідним юридичним гарантом оплати аліментів і допоможе уникнути неприємних ситуацій, якщо одна зі сторін раптом оголосить про свою непричетність до її складання. Такий документ досить часто використовується при передачі грошових коштів із рук в руки колишнім подружжям.

Презюмується, що сторони довіряють один одному, але все ж їм потрібно знайти якесь фактичне підтвердження передачі фінансових коштів. Цим і є розписка про отримання аліментів.

Знову ж, рекомендуємо розписку оформлювати власноруч у вільній формі, це допоможе надалі уникнути неприємних ситуацій.

Обов’язковими реквізитами розписки є:

 • відомості про одержувача і платника: прізвище, ім’я та по батькові, повні паспортні дані, адреси прописки і проживання, номери телефонів, інша інформація;
 • місце і час складання документа;
 • мета передачі грошей – виплата аліментів;
 • підстави для виплати (найменування акта, згідно з яким відбувається стягнення – як правило, рішення суду);
 • сума переданих грошей – числом і прописом, а також період, за який здійснюється виплата;
 • інформація про дитину, на утримання якого передаються гроші;
 • підписи сторін із зазначенням ПІБ.
Читайте так же:  Как узнать не закрыт ли выезд заграницу

Почерк повинен бути розбірливим, щоб уникнути двозначних тлумачень написаного, без будь-яких виправлень. При цьому рекомендуємо складати такий документ у двох примірниках для спокою кожної сторони.

Не варто забувати, що розписка про отримання аліментів в Україні не потребує посвідчення нотаріуса і залучення свідків.

Розписка про отримання аліментів (зразок)

10.02.2019 м. Одеса

Я, Литвяк Ірина Іванівна (10 грудня 1986 року народження, паспорт серії КМ №505177, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.05.2002 р., зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, б. 45, кв. 87, проживаю за тією ж адресою, 10 лютого 2019 року отримала від Пащенко Ігоря Петровича (29 квітня 1982 року народження, паспорт серії СМ №442945, виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 11.08.1998 р., зареєстрованого за адресою: м. Одеса, проспект Глушко, б. 12, кв. 3, проживає за тією ж адресою) грошові кошти в розмірі 5000 грн 00 коп. (п’ять тисяч гривень 00 копійок) в рахунок аліментів на дитину Пащенко Івана Ігоровича, 15.07.2010 року народження за лютий 2019 року (виплати проводяться на підставі рішення суду від ________ № __________).

Розписка. Як написати розписку. Приклади розписок.

Розписка – це документ, що засвідчує отримання чого-небудь.

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови (1970—1980)

1. Дія за значенням розписати, розписувати 1—3.

2. Документ з підписом, який засвідчує одержання чого-небудь. — Завтра зранку підемо до волості. Писар напише нам розписку, а я вам заплачу по тій розписці гроші, — сказав Мотуз (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 200).
♦ Здавати (здати) під розписку — здавати щось кому-небудь, вимагаючи письмового свідчення про це.

Відповідно до ч.2.ст.1047 Цивільного кодексу України:

Розписка, або інший документ може бути представлена позичальником на підтвердження укладення договору позики та його умов, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми, або визначеної кількості речей.

Відповідно до ст.. 545 Цивільного кодексу України: «Підтвердження виконання зобов’язання»:

1. Прийнявши виконання зобов’язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

3. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов’язку.

Схематично розписку можна відобразити таким чином:

1. Найменування документу.

2. Прізвище, ім’я, по батькові, посада автора документа (того, хто дав розписку). Можна також вказувати паспортні дані та адресу реєстрації або службову адресу, якщо особа діє від імені підприємства (установи, організації), ідентифікаційний код.

3. Найменування організації (або особи), яка приймає що-небудь. Якщо розписка видається особі, то вказується прізвище, ім’я, по батькові, посада. Можна також вказувати паспортні дані та адресу реєстрації або службову адресу, якщо особа діє від імені підприємства (установи, організації), ідентифікаційний код.

4. Точне найменування переданого – кількість вказується і цифрами, і прописом.

5. Дата, підпис одержувача. Якщо розписка має особливо важливе значення, то підпис особи, яка дала розписку, засвідчується в установі (в роботодавця, ЖЕК, керівника військової частини, головного лікаря) або в нотаріуса.

Розписка, не посвідчена нотаріусом, має повну юридичну силу. Нотаріус може посвідчити підпис позичальника, але на факт дачі грошей у борг це жодним чином не впливає. Це свідчить лише про те, що позичальник розписався сам, будучи при здоровому розумі й твердій пам’яті. І це позбавить позичальника можливості говорити потім “я нічого не пам’ятаю і підпис не мій”, що в свою чергу спростить доведення фактів в судовому порядку.

Якщо ж ви вирішили не завіряти розписку нотаріально, то можна скласти розписку в присутності свідків, які даний факт посвідчать своїми підписами. Присутність свідків при передачі грошей, або майна буде слугувати додатковим гарантом виконання зобов’язань. При виникненні судового спору свідки укладення угоди підтвердять її дійсність і обставини вчинення. Найчастіше позичальник і позикодавець воліють обходитися простою формою розписки без свідків і нотаріального посвідчення.

Найкраще писати оформити розписку рукописно, а не на готовому бланку. Таким чином, у разі виникнення суперечок легше буде встановити справжність почерку особи, що розписку писала, шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Розписку пишуть в одному примірнику. У документі не має бути жодних виправлень. Після повернення отриманих на вказаний у розписці термін матеріальних цінностей розписку повертають тому, хто її видав.

Нижче пропонуємо кілька зразків написання розписки.

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, старший куди-пошлють, отримав від завгоспа Іваносяна Іво Івковича 150 (сто п’ятдесят) грн. на придбання стрітенських свічок.

01.01.2014 р. підпис Н.К.Нечипоренко

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, паспорт КВ №123456 виданий Шевченківським РМ ДМСУ у м.Львові, що проживаю в місті Клепарів по вул. Шишковій,00/00, взяв в борг у Іваносяна Іво Івковича жителя міста Клепарів, вул..Пипкіна, 00/00, суму коштів в розмірі 8000 (вісім тисяч) Євро, терміном на 6 (шість) місяців, з дня написання даної розписки.

Кошти надаються та повертаються без сплати будь-яких відсотків за користування ними.

01.01.2014 р. підпис Н.К.Нечипоренко

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, паспорт КВ №123456 виданий Шевченківським РМ ДМСУ у м.Львові, що проживаю в місті Клепарів по вул. Шишковій,00/00, взяв в борг у Іваносяна Іво Івковича жителя міста Клепарів, вул..Пипкіна, 00/00, суму коштів в розмірі 8000 (вісім тисяч) Євро, терміном на 6 (шість) місяців, з дня написання даної розписки.

У разі прострочення повернення грошових коштів у встановлений строк, зобов’язуюся сплатити Нечипоренко Н.К. відсотки з розрахунку (вказуємо відсоток, наприклад: 0,05% від суми позики) за кожен день прострочення.

01.01.2014 р. підпис Н.К.Нечипоренко

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, паспорт КВ №123456 виданий Шевченківським РМ ДМСУ у м.Львові, що проживаю в місті Клепарів по вул. Шишковій,00/00, взяв в борг у Іваносяна Іво Івковича жителя міста Клепарів, вул..Пипкіна, 00/00, суму коштів в розмірі 8000 (вісім тисяч) Євро, терміном на 6 (шість) місяців, з дня написання даної розписки.

Читайте так же:  Как проводится опознание трупа человека

За користування коштами, зобов’язуюся сплатити Нечипоренко Н.К. відсотки з розрахунку (вказуємо відсоток, наприклад: 0,05% від суми позики) за кожен місяць користування коштами.

Передача коштів проведена у присутності свідків:
1. Бойко Пабла Пікасовича (паспорт МС 147852 виданий 01.01.2012 р., Коломийським РВ УМВС України в Івано-Франківській обл., проживає за адресою: с.Білогорща, вул.Лєрмонтова, 15);
2. Муазье Франсуа (паспорт АА0123456 виданий Хвранцузьким РВ УМВС в м.Парижі, зареєстрований за адресою: м.Париж, вул.Єлісєйські поляя, 15, ос.);
01.01.2014 р. підпис Н.К.Нечипоренко

01.01.2014 р. підпис П.П.Бойко

01.01.2014 р. підпис Ф.Муазьє

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, паспорт КВ №123456 виданий Шевченківським РМ ДМСУ у м.Львові 01.02.2013 р., що проживаю в місті Клепарів по вул. Шишковій,00/00, отримав у Іваносяна Іво Івковича жителя міста Клепарів, вул..Пипкіна, 00/00, паспорт КВ №123456 виданий Шевченківським РМ ДМСУ у м.Львові 01.02.2013 р.суму коштів в розмірі 8000 (вісім тисяч) Євро, за переданий йому автомобіль:

Марка: Мерседес 126;

ідентифікаційний номер (VIN): Q123XX5EBD67S1

тип ТЗ: легковий седан

рік випуску: 1986

колір: гнила груша

свідоцтво про державну реєстрацію серія АА № 123456 виданий МРЕВ ДАІ м.Львова 15.02.1995 р.

за договором купівлі-продажу автомобіля, укладеному сторонами 30 лютого 2013 р.

Розписка — це документ особистого характеру, що засвідчує факт отримання грошових коштів, документів, майна, вантажу, виконання зобов’язань.

На практиці часто зустрічаються випадки написання розписок при передачі грошей у борг, майна на зберігання, при оформленні угод купівлі-продажу.

Грамотно складену розписку можна використовувати при судовому розгляді в разі необхідності.

Як написати

Пишеться розписка від руки. Бланк розписки містить такі реквізити:

 • найменування документа — Розписка;
 • текст розписки — спочатку вказують основні відомості про автора документа: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження (за бажанням), паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, адреса проживання, контактні телефони (за бажанням). Потім пишуть дані фізичної чи юридичної особи, що передає небудь: ПІБ, посада, найменування організації. Далі йде сума позики (спочатку цифрами, потім в дужках прописом) або найменування переданого майна. Також у тексті можна вказати дату повернення позики, майна;
 • місце (місто) написання розписки (вказується за бажанням) і дата — з лівого боку під текстом;
 • підпис укладача — з правого боку під текстом.

Розписка не завіряється нотаріусом. Тому, якщо ви не довіряєте людині, якій передаєте небудь, у момент написання розписки необхідно запросити кілька сторонніх людей — свідків, у присутності яких і здійснюйте угоду, щоб у разі потреби вони могли підтвердити факт передачі грошей або якогось майна в суді. У даному випадку свідки під датою і підписом учасника розписки вказують своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання і ставлять особистий підпис.

Слід зазначити, що експедиторська розписка має спеціальний затверджений бланк.

[3]

Боргова розписка зразок

РОЗПИСКА

Я, Андрущенко Іван Віталійович, паспорт серії 4*** № 55***9, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 23.05.2002 р., зареєстрований за адресою: м. Львів вул. Мазепи, 345, кв. 8*, проживає за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 45, кв. 47, отримав у борг від Щербиа Ігоря Васильовича, паспорт серії № 472***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Львів 15.08.2003 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 22, кв. 123, проживає за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 22, кв. 123, 25000 (двадцять тисяч) гривень в термін до 04.03.2014 р. (четвертого березня дві тисячі чотирнадцятого року).

м. Москва, 4 жовтня 2013 Андрущенко

1. Бєляєв Віктор Іванович, паспорт серії 4** № 574***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Львів 17.07.2001 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 47, кв.12.

2. Куніцин Василь Андрійович, паспорт серії 4*** № 48****, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Львів 10.09.2003 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Пилипа орлика , 24, кв. 58.

Розписка про відсутність претензій

Одинадцяте жовтня дві тисячі тринадцятого року

Я, Щерба Сергій Андрійович, паспорт серії № 854***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 25.04.1999 р., мешкає за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, 45, кв. 12 отримав від Давидова Ігоря Олексійовича, паспорт серії № 547***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 16.06.2001 р., мешкає за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, 24, кв. 14. Отримав гроші в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень в якості відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди, заподіяної мені особисто і мого автомобілю в результаті ДТП, яке сталося 11.10.2013 р. в м. Львів.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ніяких претензій до Давидову Ігорю Олексійовичу не маю.

Источники


 1. Юсуфов, А. Г. История и методология биологии / А.Г. Юсуфов, М.А. Магомедова. — М.: Высшая школа, 2014. — 238 c.

 2. Теория государства и права. — М.: КноРус, 2012. — 400 c.

 3. Данилов, Е.П. Жилищные споры: Комментарий законодательства. Адвокатская и судебная практика. Образцы исковых заявлений и жалоб. Справочные материалы / Е.П. Данилов. — М.: Право и Закон, 2018. — 352 c.
Розписка про отримання грошей за земельний пай зразок
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here